Sách miễn phí- Loét dạ dày tá tràng

Loét dạ dày là một bệnh từ rất lâu hiện nay vẫn còn vấn đề lớn và nan giải trong nền Y học thế giới. Dũ đã có thuốc  chữa trị bệnh loát dạ dày tá tràng dựa vào cơ chế bệnh sinh, những phần lớn loét gây ra do HP chiếm 80-90% trường hợp, do đó vấn đề điều trị tiệt trừ và chống tái phát đối với HP vẫn là vấn đề chủ đạo và khó khăn trong việc điều trị bệnh này.

Trong cuốn ebook này gồm có những thông tin

  • Đại cương về bệnh loét dạ dày tá tràng
  • Dịch tễ ( tần suất bệnh, cách thức lây truyền)
  • Giải phẫu và sinh lý dạ dày- tá tràng
  • Cơ chế sinh loét dạ dày và tá tràng
  • Xét nghiệp HP trong loét dạ dày – tá tràng
  • Những biểu hiện hiện nay của HP